• 0987786778
Bảng giá quảng cáo áp dụng từ ngày 1/1/2015
Bảng giá quảng cáo được áp dụng từ ngày 1/6/2014
Bảng giá quảng cáo có hiệu lực từ ngày 10/8/2013
Bảng giá quảng cáo trên 2 kênh áp dụng từ ngày 1/5/2013
Báo giá quảng cáo trên 2 kênh Bóng Đá TV và Thể Thao TV năm 2012 - 2013