• 0987786778

Lô gô sân khấu, trường quay

Cập nhật : 19/12/2012
Lượt xem: 336

Doanh nghiệp được nhớ đến nhiều là bởi sự chuyên nghiệp cho một Lô gô với hình ảnh ấn tượng và hiệu quả. Hình thức Lô gô trên sân khấu hay trường quay là cách thức quảng cáo đem lại hiệu ứng trong tâm trí khách hàng.

 

Lô gô của hãng Rồng đỏ và C2 đặt trong trường quay sau vị trí BLV và các vị khách mời