• 0987786778

Phim phóng sự doanh nghiệp tự giới thiệu, tin bài PR

Cập nhật : 16/12/2012
Lượt xem: 278

Quảng cáo qua các phương tiện truyền thông để đưa sản phẩm của doanh nghiệp đến với công chúng chính là thiết lập mối quan hệ để kết nối cộng đồng.